Saç Ekimi İşlemi Sırasında Acı Hisseder Miyim?

Saç ekimi işlemi her ne kadar uygulanan metotlar değişse de yaklaşık 60 senedir uygulanmaktadır. Bu 60 senede teknikler ve kullanılan teknoloji iyileşmiş, doktorların sahip olduğu birikim artmış, böylelikle hastaların hissettiği acı günden güne azalmıştır.

Saç ekimi lokal anestezi altında yapıldığı için işlem süresince hemen hemen hiç ağrı hissedilmez. Ancak ekimden sonraki bir gün kadar, özellikler de lokal anestezinin etkisi geçince hafif ağrı hissedilebilir.

Hissedeceğiniz acı, doktorumuzun vereceği ağrı kesicilerle minimum düzeyde tutulacaktır. Ayrıca ekim yapılan bölgede kızarıklık, ağrı ve rahatsızlık işlemden sonraki birkaç gün boyunca hissedilebilir. Belirtmeliyiz ki çoğu hastamız ekim sonrası süreçte ağrı kesiciye gereksinim duymamıştır.

İşleme başlandığında lokal anestezi iğneleri yapılırken bir miktar acı hissedebilirsiniz. Hissedeceğiniz acı düzeyi diş hekimine gittiğinizde ağrı hissetmemeniz için yapılan iğnelerin acısına oldukça yakındır.

İşlem süresince kafa derinizde bir gerilme hissedebilirsiniz. Bu gerilme hissi FUT tekniği ile yapılan ekimlerde daha fazla hissedilir.

Kliniğimizde FUE tekniği kullanıldığı için gerilme hissi hastalarımıza rahatsızlık vermemektedir.

Ağrı eşiği hastadan hastaya değişiklik gösterdiği içini bazı kişiler bu gerilme hissini ”hafif ağrı” olarak tanımlarken, birçok hastamız neredeyse hiçbir rahatsızlık hissetmediğini söylemektedir.

Saç ekimi işlemin yapılmasındaki amaç hastanın estetik görüntüsünde iyileşmenin sağlanmasıdır. İşlemden memnuniyet düzeyi oldukça üst seviyededir ve bu durum birçok hastanın oluşabilecek kızarıklık, ağrı gibi geçici yan etkileri görmezden gelmesine neden olmaktadır.

DK Klinik Saç Ekim Birimi’nde işlem yaptıran hastalarımızın işlem boyunca canlarının sıkılmaması ve dikkatlerinin işleme yoğunlaşmaması için çeşitli dergiler, kitaplar, müzik, tablet vs bulundurulmaktadır.

Ayrıca işlem yapılan koltuk, saç ekim hastalarının işlem boyunca rahat hissetmeleri için özel tasarlanmıştır.