AQICS Metodu Nedir?

AQICS metodu, kliniğimizde saç ekim işleminin verimliliğini yükseltmek için benimsediğimiz prensipler ve yaklaşımlar bütünüdür.

Kanal tekniği, kalem tekniği, ICE Fue tekniği, robotik cerrahi ya da karar verme aşamasında birçok kafanızı karıştıran teknik aslında FUE tekniğinin farklı yorumlanış biçimleridir. Bu alt tekniklerden hangisini tercih ettiğiniz uygulayan kişi işinde uzman olmadıkça bir önem taşımamaktadır. Bu alt tekniklerden birinin diğerine göre daha iyi sonuç verdiğine dair bilimsel araştırma yok denecek kadar azdır.

Biz tekniklere odaklanmak yerine, AQICS prensipler bütününü benimser ve ancak bu şekilde sonuçları tatmin edici bir saç ekiminin mümkün olacağına inanırız.

AQICS prensiplerimizin açılımı şu şekildedir:

AESTHETIC (ESTETİK)

DK Klinik Saç Ekim Birimi’nde bilimselliğe dayanan estetik anlayışı yaklaşımımızın temelini oluşturur.

Gerek hastalarımızla kurduğumuz iletişim sonucunda gerekse bu alanda yapılan araştırmalar ışığında saç ekimi yaptırmak isteyen herkesin ”daha iyi bir görüntü” istediğiniz biliyoruz.

Eğer sizi estetik olarak daha iyi bir noktaya taşımayacaksa saç ektirmenin hiçbir gerekli nedeni olmadığının farkındayız.

Henüz işleme başlamadan önce nasıl bir görüntü istediğinizi, neler bekleyebileceğinizi sizinle konuşur ve nihai olarak olabilecek en iyi görünümüze kavuşmanızı amaçlarız.

Saç ekiminde istenilen sonucun yakalanması ancak bilim ve estetiğin aynı potada eritilmesiyle mümkün olur.

QUALITY (NİTELİK)

Daha fazla yapmak yerine daha iyi ve kaliteli yapmayı amaçlarız.

Örneğin, bir gün içerisinde 5.000 greft ekim yapılması bir saç ekim hastası için en iyi sonucu vermez.

Bir gün içerisinde daha fazla greft ekilmesi kafanızda daha fazla tramva oluşacağı anlamına gelir ve bu ileride saçlarınızın kaybedilmesi, kısıtlı zamanda yapılmasından dolayı ekimlerin kalitesiz yapılması gibi birçok olumsuz duruma neden olabilir.

Deneyimlerimiz ve yapılan araştırmalar yüksek miktarda greft ekimlerinin günlere yayılarak yapılmasının daha etkili olduğunu göstermiştir.

Bu durum her ne kadar maliyetlerimizi yükseltse de prensiplerimiz gereği bir günde 3000 greftten fazla ekim yapmayız ve daha fazlası için ertesi güne yeniden randevu veririz.

Bizim için nitelik, niceliğin her zaman önündedir.

IMPROVEMENT (GELİŞTİRME)

DK Klinik Saç Ekim Birimi olarak daha iyiyi ararız ve tüm süreçlerimize artı değer yaratacak, iyileştirme adımları ekleriz.

Örneğin, klasik olarak punch ile ekim yapılması birçok klinik için yeterlidir fakat biz iyileşme süresinin kısalması ve saçlarınızın daha hızlı büyümesi için PRP işlemi uygularız.

Ya da donör bölgenizden toplanan greftleri hypotermasol adı verilen bir solüsyon içerisinde bekletiriz. Bu solüsyon, greftleri besler ve saç ekiminizin başarılı olmasına yardımcı olur.

Donör alanınızın kalitesini mutlaka verilere dayalı olarak inceleriz, ayrıca ekim sürecinin başlangıcında toplanan saçlarınızın ekilmeden mikroskop altında analiz ederiz.

Tamamı ISHRS sertifikasına sahip personelimiz ulusal ve uluslararası saç ekim bilimsel toplantılarına katılarak bilgilerini sürekli tazeler ve bilimsel gelişmeleri takip eder.

Saç ekimi alanında bilimsel geçerliliği olan yenilikleri takip eder ve süreçlerimize dahil ederiz.

CONTROL (KONTROL)

DK Klinik Saç Ekim Birimi olarak daha iyiyi ararız ve tüm süreçlerimize artı değer yaratacak, iyileştirme adımları ekleriz.

Örneğin, klasik olarak punch ile ekim yapılması birçok klinik için yeterlidir fakat biz iyileşme süresinin kısalması ve saçlarınızın daha hızlı büyümesi için PRP işlemi uygularız.

Ya da donör bölgenizden toplanan greftleri hypotermasol adı verilen bir solüsyon içerisinde bekletiriz. Bu solüsyon, greftleri besler ve saç ekiminizin başarılı olmasına yardımcı olur.

Donör alanınızın kalitesini mutlaka verilere dayalı olarak inceleriz, ayrıca ekim sürecinin başlangıcında toplanan saçlarınızın ekilmeden mikroskop altında analiz ederiz.

Tamamı ISHRS sertifikasına sahip personelimiz ulusal ve uluslararası saç ekim bilimsel toplantılarına katılarak bilgilerini sürekli tazeler ve bilimsel gelişmeleri takip eder.

Saç ekimi alanında bilimsel geçerliliği olan yenilikleri takip eder ve süreçlerimize dahil ederiz.

SCIENCE (BİLİMSELLİK)

Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmamış hiçbir ürünü ya da uygulamayı sürece dahil etmeyiz.

Ayrıca saç ekimi işleminin tüm dünyada daha iyi bir noktaya gelebilmesi için araştırmalar yapar, bu sonuçları dünya kamuoyuyla paylaşırız.

Kliniğimizde yapılan saç ekimi süreçlerinde bir dermatolog, bir saç ekim doktoru ve tamamı sağlık personeli olan saç ekim ekibi yer alır. Her birinin görev tanımları bellidir ve uzmanlık alanlarından faydalanarak bilimin ışığında hareket ederler.

Kısacası sadece ve sadece bilimden ilham alırız.