NEDEN DK KLİNİK?

Öncelikle belirtelim. Bir dermatolog ya da estetik cerrahın kontrolündeki saç ekim yapılan merkezleri güvenilir kabul edebilirsiniz. Her şeye rağmen bu merkeze karar vermeden önce eğer daha önce bu merkezle ilgili tecrübesi bulunan arkadaşlarınız varsa onlara danışmanızı, ilgili merkeze saç ekimiyle ilgili sorular sormanızı ve sorularınıza verilen yanıtları değerlendirmenizi, mümkünse merkezde yapılan daha önceki saç ekim işlemlerine ilişkin öncesi sonrası görsellerini incelemenizi öneririz.

DK Klinik, 2002 yılında Antalya’da kurulan, şehrin en eski dermatoloji kliniklerinden biridir.

Kurulduğumuzdan bugüne dek onbinlerce kişinin görünümlerini iyileştirme ve dermatolojik rahatsızlıkların giderilmesi doğrultusunda çalışmış, bilgi birikimi ve tecrübe düzeyi yüksek bir kliniğiz.

Böylelikle DK Klinik’in sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimini alt birimimiz olan DK Saç Ekim Birimine transfer edebiliyor, saç ekim işlemini bilimsel birikimimizin desteğiyle gerçekleştiriyoruz.

Bazı ayırt edici özelliklerimizi açıklayalım;

1 – EKİBİMİZİN YETKİNLİĞİ

Bizi ayıran en önemli noktalardan biri her biri alanında yetkin kişilerden oluşan bir ekibimizin olmasıdır.

Ekibimizde dermatoloji uzmanı bir doktor, saç ekimi alanında uzmanlaşmış bir doktor ve hepsi alanında tecrübeli hemşireler yer almaktadır.

Ekibimizde yer alan üyelerimiz saç ekim konusunda dünyada otorite olarak kabul edilen “International Society of Hair Restoration Surgery” (ISHRS) tarafından onaylı sertifikaya sahiptir.


2- EKİM ÖNCESİNDE TAKIM ÇALIŞMASINA DAYALI KONSÜLTASYON

Saç ekimi işlemi öncesi saç ekimi yapılacak adaylar saç ekibimiz tarafından konsültasyona alınmaktadır.

Bu konsültasyonda ekim alanının uygunluğu, donör alanının uygunluğu, aktarılacak köklerin dermatolojik açıdan uygunluğu, kaç kök aktarılması gerektiği, kişiye en uygun saç şeklinin belirlenmesi gibi önemli unsurlar ekipçe değerlendirilmektedir.

Kendi alanlarında uzman olan ekip üyelerinin ortaklaşa oluşturdukları karar doğrultusunda süreç ilermektedir.


3- TÜM İŞLEMLER BAŞTAN SONA DOKTOR KONTROLÜNDEDİR

DK Klinik’i kuran dermatoloğumuz, Uzm. Dr. Meltem Şentürk, global arenada geçerliliği olan Belçika’da konumlanmış Vrije Üniversitesi’nin verdiği “Certificate Dermato-Cosmetic Sciences” sertifikasını alan ilk dermatolglardan biridir.

Meltem Hanım, sahip olduğu uluslararası vizyon ve tecrübeyi ekibimizde yer alan herkese aktarmayı görev edinmiştir.

Ayrıca saç ekimi alanında dünyada son trendleri incelemekte ve bizi ileriye götürecek teknolojik gelişmeleri sistemimize aktarmaktayız.

Ekibimiz bilgilerini taze tutmak ve son gelişmeleri takip etmek için uluslararası konferanslara ve eğitimlere katılmaktadır.


4- TEKNİK ALTYAPI, TEKNOLOJİK DONANIMLAR VE DETAYCI YAKLAŞIM

DK Klinik “Saç Ekimi Birimi” bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek en son teknoloji ile saç ekimi operasyonlarını gerçekleştirmektedir.

Mikroskobik saç analizi; Öncelikle ekilecek saçların toplanacağı alan olan donör bölgesindeki saçların uygunluğunu belirlenmesi gerekmektedir. Böylece hangi bölgelerde sağlıklı saç follikülerin toplanabileceği saptanmaktadır. Ekimi yapılacak saçların faz döngüleri (anajen – telojen – katajen) belirlenmekledir. Böylece maksimum verimlilik hedeflenmektedir.

Saç çizgisi tasarımı; Saç ekimi işleminin görsel yönden en önemli başarısı saç çizgisinin doğal görünümde olmasıdır. Bu işlemin el ve gözle yapılması her zaman ideal sonuca ulaşamamaktadır. Saç çizgisi tasarımı için geliştirilen “laser hairline designer” cihazı ile saç çizgisi rahatlıkla doğal görünümde tasarlanabilmektedir.

Safir uçlar ile kanalların açılması; Toplanan saçların ekileceği bölgeye kanal açılması saç ekimi operasyonlarının önemli bir aşamasındandır. Kanallar genellikle bu işlem için geliştirilmemiş olan bisturi uçları ile açılmaktadırlar. Saç ekimi operasyonları için geliştirilmiş olan safir uçlar ile kanallar ideal açıda ve derinlikte açılmaktadırlar.

Biyo-preservation sıvısı; Saç kökleri çıkarıldıktan sonra kuruyup canlılıklarını kaybetmelerin için serum fizyolojik sıvısı içinde bekletilmektedir.

Bu süreçte saç köklerindeki canlı hücrelerin metabolizmasını yavaşlatmak ve yaşam sürelerini uzatmak için sıvı soğuk hale getirilmektedir.

Bu süreç saç kök hücrelerinin dayanma süresini uzatmakla birlikte hem serum fizyolojik sıvısının hem de soğuk ideal ortamı sağlayamamaktadır. Soğuk ortma gerekiidir ama, diğer yönden soğuğun da getirdiğ olumsuzluklar olmaktadır. Bu sorun vücutta yapılan organ nakillerinde de geçerlidir.

Organ ve doku nakilleri sırasında hücrelerin canlılığını ve dayanıklılığını uzun süre sürdürmek için geliştirilen özel biyo-preservation sıvısı kullanılmaktadır:

Organ nakilleri için geliştirilen bu özel sıvının kullanımı ile saç kökleri beklerken serbest radikallerin artışı önlenmekte, pH dalgalanmalarının önüne geçilmkete, saç kök hücreleri için ideal osmotik denge ve iyonik konsantrasyonlar sağlanmakta, enerji ürünleri ile hücrelerin tükenmesi engellenmektedir.

Bu solüsyon sayesinde saç kökleri ekilmeden günlerce bekleyebilir hale gelmektedir. Bu konu ile ilgili bilimsel kaynaklara ekteki linklerde ulaşabilirsiniz:

DK Klinik “Saç Ekimi Birimi” yapılan saç ekimi işlemlerinde toplanan saç kökleri nakledilene kadar özel biyo-preservation sıvısı olan Hypotermasol içinde bekletilmektedir.

PRP (Platelet Rich Plasma); Kişinin kendi kanından elde edilen kan pulcuklarından zengin plazma saç dökülmesi tedavisinde etkin olarak kullanılmaktadır.

PRP aynı zamanda hem saç ekimi sırasında hem de saç ekimi sonrası ekilen saçların daha hızlı ve sağlıklı çıkmasını sağlamada oldukça etkilidir.

DK Klinik “Saç Ekimi Birimi”nde saç ekimi işleminin hemen sonrasında ekilen saçlara PRP uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca ekim işleminde 15 gün sonra PRP tekrarlanmaktadır.

Saçların mikroskobik ekstraksiyonu; Ekim yapılacak saç follikülleri donör bölgesinden toplandıktan sonra kaliteleri, içerdikleri kıl sayısına göre tasnif edilmektedirler. Bu süreç çıklak göz ile değil bu işlem için geliştirilen mikroskop altında yapılmaktadır.

Saçların mikroskobik ekstraksiyonu; Ekim yapılacak saç follikülleri donör bölgesinden toplandıktan sonra kaliteleri, içerdikleri kıl sayısına göre tasnif edilmektedirler. Bu süreç çıklak göz ile değil bu işlem için geliştirilen mikroskop altında yapılmaktadır.


5- BEKLENMEDİK MASRAFLAR İLE KARŞILAŞMAZSINIZ

Saç ekimi öncesi ve sonrası işlemin sağlıklı başlaması ve yürümesi için yapılması gereken bazı işlemler ve kullanılması gereken bazı ürünler vardır. Ayrıntılı kan analizi, özel şampuan ve losyon, çeşitli ilaçlar, saç bandı, şapka vs vs.

DK Klinik’te saç ekimi yaptırırken kullandığımız bu ürünler işlem ücretinizin içindedir. Ayrıca ekim sırasında ve sonrasında yapılacak PRP uygulaması veya diğer özel ürünlerin kullanımı da ücretsizdir.

Sizinle en başta konuşulan ücret üzerinde mutabık kalırız. Hizmet kalitesini ve başarı oranını arttırmak için kullandığımız ürünler için sizden ek bir ücret talep etmeyiz.


6- KUSURSUZ KONTROL SÜRECİ

Saç ekimi yapılan her kişi için sistemimizde ayrı bir kayıt oluşturulur. Bu kayıtı tamamen bizim için geliştirilen özel bir CRM sisteminde saklarız.

Kayıt kaç greft ekildiği, donör bölgesinin kalitesi, prp yapılıp yapılmadığı gibi birçok bilgiyi içerir.

Ayrıca işlem başarımızı kontrol etmek ve çıkabilecek olası olumsuz durumların önüne geçmek için hastamızla belirli periyotlarda iletişim kurulur, saçının son haliyle ilgili resimler istenir ve işlem başarısı sürekli denetlenir.


7- ANKETLER VE GİZLİ MÜŞTERİ METODUYLA HİZMET KALİTEMİZİ ÖLÇERİZ

Biz kendimizi sürekli geliştirmek isteyen bir kliniğiz. Bu yüzden sizden gelecek her türlü geribildirime önem veriyoruz. Farklı yöntemler kullanarak anketler aracılığıyla hizmet kalitemizi denetliyor ve bu geribildirimleri daha iyiye gitmek adına kendimiz için bir fırsat olarak görüyoruz.

Ayrıca hizmet kalitemizi gizli müşteriler aracılığıyla denetliyoruz. Eğer hizmetimizle ilgili olumlu ya da olumsuz bir geribildirimde bulunmak istiyorsanız bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.


8- ULUSLARARASI STANDARTLARA DAYALI İŞ MODELİ

DK Klinik’i kuran dermatoloğumuz, Uzm. Dr. Meltem Şentürk, global arenada geçerliliği olan Belçika’da konumlanmış Vrije Üniversitesi’nin verdiği “Certificate Dermato-Cosmetic Sciences” sertifikasını alan ilk dermatolglardan biridir.

Meltem Hanım, sahip olduğu uluslararası vizyon ve tecrübeyi ekibimizde yer alan herkese aktarmayı görev edinmiştir.

Ayrıca saç ekimi alanında dünyada son trendleri incelemekte ve bizi ileriye götürecek teknolojik gelişmeleri sistemimize aktarmaktayız.

Ekibimiz bilgilerini taze tutmak ve son gelişmeleri takip etmek için uluslararası konferanslara ve eğitimlere katılmaktadır.

Ayrıca aşağıdaki prensipleri benimsedik:

  • Saç ekiminin verimliliğini yükseltmek için sürekli geliştirmeler yaparız. Bu amaçla AQICS metodunu geliştirdik. AQICS metodu kurumumuzun kültürel yapısını yansıtır.
  • Şeffaflık bizi biz yapan değerlerden biridir. Hastalarımıza karşı yardımsever olmak ve açıksözlü olmak kültürümüzün bir parçasıdır. Şeffaflık ilkesini kurum içinde de benimseriz. Sorunlarımızı açık bir şekilde diyalogla çözeriz.
  • Öğrenmek bizim için bitmeyen bir süreçtir. Bilgilerimizi taze tutmak için sürekli yerel ve uluslararası eğitim ve konferanslara katılırız; yeni gelişmeleri öğrenir, deneyimlerimizi paylaşırız.
  • Bizim için öğrenmek sadece bilimsel yayınları takip etmek değildir. Hastaları tanıyarak empati yeteneği geliştirmek, kurduğumuz diyaloglarda sizden öğrendiklerimiz ve kurum içinde birbirimizden öğrendiklerimiz bu sürecin birer parçasıdır.
  • Kullandığımız malzemelerin tamamı uluslararası standartlarda ürünlerdir. Mikroorganizmaların buhar ve basınçla sterilize olmasını sağlayan otoklav sistemi ile kullandığımız ekipmanların cerrahi koşullarda sterilizasyonu sağlarız. Böylece olası bir enfeksiyon riskini minimize ederiz.