GENEL

Implanter Pen Tekniği ile saç ekimi, Kanal yöntemi ile saç ekimine göre neden daha pahalıdır?

İmplanterlerin deriye graftın yerleştirilmesini sağlayan keskin uçları oldukça pahalıdır. Bir operasyonda birden fazla iğne ucu kullanılmaktadır ki bu iğne uçlarının fiyatları 40 doları geçmektedir. Yüksek greft ekimi gerektiren operasyonlar 10’dan fazla iğne kullanılabilmektedir. Her ekim sonrası bunlar bir daha kullanılmadığından, maliyeti oldukça yükseltmektedir.

Diğer yandan implanter pen-FUE yönteminde operasyon için, kanal-FUE yöntemine göre daha fazla personelin çalışması gerekmektedir.

Kalem tekniği yerine Kanal açma tekniği ile Saç Ekimi Yaptırmanın Dezavantajları Olur Mu?

Kliniğimizin üyesi olduğu, dünyadaki saç ekimi konusunda en yetkili üst kurul olan ISHRS iki saç ekim tekniğini listelemektedir. Bunlardan biri FUE, diğeri ise FUT’dur.

Kanal , Implanter Pen, Neograft ya da robotik cerrahi birer araç ya da tekniktir. Ice FUE, DHI ya da gold FUE denilen yöntemlerin hepsi aslında bir FUE tekniğidir.

Aracı iyi kullanan şöför olmaz ise eninde sonunda seyahat kaza ile sonuçlanacaktır. Araçlara odaklanmak yerine doğru saç ekim merkezini seçmek önemlidir. Saç ekimi yapacak doktorun bilgi birikimi ve ekibinin tecrübesi, seçeceğiniz teknikten çok daha önemlidir.

İyi bir merkezde saç ekimi hangi FUE tekniğiyle uygulanırsa uygulansın başarılı sonuçlar elde edilecektir.

DK Hair Klinik, Antalyada’da bulunan saç ekim merkezinde ihtiyaca ve kişinin uygunluğuna göre hem kanal hem de Implanter Pen tekniğini uygulamaktadır.

Kalem tekniğinde saç foliküllerinin kaleme yüklenirken sıkıştığı, bu yüzden ekilen greftlerin hasar gördüğü doğru mu?

İsviçre’de bulunan ve saç ekimi yapan bir kliniğin doktoru olan Conradin von Albertini bu konuda bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre, iddia edildiği gibi greftlerin kaleme sıkışması ve greftlerin kalitesinin düşmesi söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla bu bilgi doğru değildir. Ancak elbette bu konu tecrübeli bir ekip varlığında bu sonuçlar söz konusu olmaktadır.

Kalem tekniği daha sık ekim yapılmasını sağlar mı?

İnternette araştırma yaptığınızda kalem tekniğinin diğer tekniklere göre çok daha sık bir ekime imkan verdiği gibi bilimsel bir kaynağı olmayan cümlelerle karşılaşabilirsiniz.

Kalem tekniği uygulanmadan önce de FUE ya da FUT tekniği sık ekim yapılmasına imkan sağlıyordu.

Saçların sık ekilmesi için hastanın donör bölgesinin yeterli olması, ekibin tecrübelerinden faydalanarak işini itina ile yapması gibi birçok faktöre bağlıdır.

Bilimsel literatürde kalem tekniğinin diğer tekniklere göre daha sık bir ekime izin verdiğine dair kanıt henüz yoktur.

Kalem tekniğinin en büyük avantajı iyileşme süresinin nispeten kısa olması ve kimi kaynaklara göre ekilen greftlerin tutma olasılığının daha yüksek olmasıdır.

Bizim tecrübelerimiz de bu durumu teyit etmektedir.

Kalem tekniğinde kullanılan kalemlerin kalitesi değişebilir mi? Hangi kalem daha etkili sonuçları verir?

Evet, piyasada kalem tekniği ile saç ekimi için kullanılan kalem çeşidi vardır. Bunlardan biri Choi pen’dir. Diğeri ise Lion pen’dir.

Bu kalemler dışında birçok farklı doktor ve marka kendi ihtiyaçlarını en iyi görecek kalemi geliştirmekte ve bu kalemlerin patentini almaktadır.

Çin’den ithal edilen bazı kalemler sorunlu olabilmektedir.

Bu noktada, herhangi bir kalemin diğerinden daha iyi sonuçlar verdiğine dair bir araştırma yoktur.

Doktor ve ekibi hangi kalemi kullanırken kendilerini rahat hissediyorsa, o kalem ile yapılan saç ekimi en iyi sonucu verecektir.

DHI (Kalem Tekniği) ile ilgili bilgi alabilir miyim?

Kalem yöntemi, implanter yöntemi, implanter pen yöntem, veya Choi implanter isimleri verilen tekniklerin hepsi aynı yöntemi kast etmektedir.

FUE yönteminin bir çeşidi olan implanter pen ile saç ekimi, hastanın saç derisiyle fiziksel teması azaltmak için Yung Chul Chou tarafından Kyungpook Ulusal Üniversitesi’nde ilk olarak ortaya konulmuştur. Bu yöntemin amacı saç derisinin daha az travmaya maruz kalması bu da iyileşme süresini kısaltmasıdır.

Bu teknikte kullanılan kalemlerinin ucunun ince olması saç ekiminin daha sık olmasını sağlamaya yardımcı olur. Yine de belirtmek isteriz geleneksel FUE tekniği olan kanal yönteminde de sık ekim mümkündür.

Diğer yandan kalem ucunun ince olması bölgedeki travmanın azalmasına yardımcı olmakta, bölgede kanal açılmadığından dolayı iyileşme süresi genellikle kısalmaktadır.

Ense bölgesinden alınan saçlar kaleme yerleştirilir ve kanal açılması için vakit kaybedilmediğinden, ekim hemen yapılmaya başlanır. Böylece greftlerin toplanmasıyla ekilmesi arasındaki zaman kısaldığından bu ekilen greftlerin kalitesinin artmasına yardımcı olabilir.

Kalem tekniğinin diğer bir avantajı ise kanallar açılırken açının daha rahat bir şekilde verilmesine imkan sağlamasıdır. Böylece saç dizaynı daha başarılı olabilmektedir.

AQICS Metodu Nedir?

AQICS metodu, kliniğimizde saç ekim işleminin verimliliğini yükseltmek için benimsediğimiz prensipler ve yaklaşımlar bütünüdür.

Kanal tekniği, kalem tekniği, ICE Fue tekniği, robotik cerrahi ya da karar verme aşamasında birçok kafanızı karıştıran teknik aslında FUE tekniğinin farklı yorumlanış biçimleridir. Bu alt tekniklerden hangisini tercih ettiğiniz uygulayan kişi işinde uzman olmadıkça bir önem taşımamaktadır. Bu alt tekniklerden birinin diğerine göre daha iyi sonuç verdiğine dair bilimsel araştırma yok denecek kadar azdır.

Biz tekniklere odaklanmak yerine, AQICS prensipler bütününü benimser ve ancak bu şekilde sonuçları tatmin edici bir saç ekiminin mümkün olacağına inanırız.

AQICS prensiplerimizin açılımı şu şekildedir:

AESTHETIC (ESTETİK)

DK Klinik Saç Ekim Birimi’nde bilimselliğe dayanan estetik anlayışı yaklaşımımızın temelini oluşturur.

Gerek hastalarımızla kurduğumuz iletişim sonucunda gerekse bu alanda yapılan araştırmalar ışığında saç ekimi yaptırmak isteyen herkesin ”daha iyi bir görüntü” istediğiniz biliyoruz.

Eğer sizi estetik olarak daha iyi bir noktaya taşımayacaksa saç ektirmenin hiçbir gerekli nedeni olmadığının farkındayız.

Henüz işleme başlamadan önce nasıl bir görüntü istediğinizi, neler bekleyebileceğinizi sizinle konuşur ve nihai olarak olabilecek en iyi görünümüze kavuşmanızı amaçlarız.

Saç ekiminde istenilen sonucun yakalanması ancak bilim ve estetiğin aynı potada eritilmesiyle mümkün olur.

QUALITY (NİTELİK)

Daha fazla yapmak yerine daha iyi ve kaliteli yapmayı amaçlarız.

Örneğin, bir gün içerisinde 5.000 greft ekim yapılması bir saç ekim hastası için en iyi sonucu vermez.

Bir gün içerisinde daha fazla greft ekilmesi kafanızda daha fazla tramva oluşacağı anlamına gelir ve bu ileride saçlarınızın kaybedilmesi, kısıtlı zamanda yapılmasından dolayı ekimlerin kalitesiz yapılması gibi birçok olumsuz duruma neden olabilir.

Deneyimlerimiz ve yapılan araştırmalar yüksek miktarda greft ekimlerinin günlere yayılarak yapılmasının daha etkili olduğunu göstermiştir.

Bu durum her ne kadar maliyetlerimizi yükseltse de prensiplerimiz gereği bir günde 3000 greftten fazla ekim yapmayız ve daha fazlası için ertesi güne yeniden randevu veririz.

Bizim için nitelik, niceliğin her zaman önündedir.

IMPROVEMENT (GELİŞTİRME)

DK Klinik Saç Ekim Birimi olarak daha iyiyi ararız ve tüm süreçlerimize artı değer yaratacak, iyileştirme adımları ekleriz.

Örneğin, klasik olarak punch ile ekim yapılması birçok klinik için yeterlidir fakat biz iyileşme süresinin kısalması ve saçlarınızın daha hızlı büyümesi için PRP işlemi uygularız.

Ya da donör bölgenizden toplanan greftleri hypotermasol adı verilen bir solüsyon içerisinde bekletiriz. Bu solüsyon, greftleri besler ve saç ekiminizin başarılı olmasına yardımcı olur.

Donör alanınızın kalitesini mutlaka verilere dayalı olarak inceleriz, ayrıca ekim sürecinin başlangıcında toplanan saçlarınızın ekilmeden mikroskop altında analiz ederiz.

Tamamı ISHRS sertifikasına sahip personelimiz ulusal ve uluslararası saç ekim bilimsel toplantılarına katılarak bilgilerini sürekli tazeler ve bilimsel gelişmeleri takip eder.

Saç ekimi alanında bilimsel geçerliliği olan yenilikleri takip eder ve süreçlerimize dahil ederiz.

CONTROL (KONTROL)

DK Klinik Saç Ekim Birimi olarak daha iyiyi ararız ve tüm süreçlerimize artı değer yaratacak, iyileştirme adımları ekleriz.

Örneğin, klasik olarak punch ile ekim yapılması birçok klinik için yeterlidir fakat biz iyileşme süresinin kısalması ve saçlarınızın daha hızlı büyümesi için PRP işlemi uygularız.

Ya da donör bölgenizden toplanan greftleri hypotermasol adı verilen bir solüsyon içerisinde bekletiriz. Bu solüsyon, greftleri besler ve saç ekiminizin başarılı olmasına yardımcı olur.

Donör alanınızın kalitesini mutlaka verilere dayalı olarak inceleriz, ayrıca ekim sürecinin başlangıcında toplanan saçlarınızın ekilmeden mikroskop altında analiz ederiz.

Tamamı ISHRS sertifikasına sahip personelimiz ulusal ve uluslararası saç ekim bilimsel toplantılarına katılarak bilgilerini sürekli tazeler ve bilimsel gelişmeleri takip eder.

Saç ekimi alanında bilimsel geçerliliği olan yenilikleri takip eder ve süreçlerimize dahil ederiz.

SCIENCE (BİLİMSELLİK)

Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmamış hiçbir ürünü ya da uygulamayı sürece dahil etmeyiz.

Ayrıca saç ekimi işleminin tüm dünyada daha iyi bir noktaya gelebilmesi için araştırmalar yapar, bu sonuçları dünya kamuoyuyla paylaşırız.

Kliniğimizde yapılan saç ekimi süreçlerinde bir dermatolog, bir saç ekim doktoru ve tamamı sağlık personeli olan saç ekim ekibi yer alır. Her birinin görev tanımları bellidir ve uzmanlık alanlarından faydalanarak bilimin ışığında hareket ederler.

Kısacası sadece ve sadece bilimden ilham alırız.

Neden Öncesi Sonrası Resimlerini Paylaşmıyorsunuz?

Hukuki olarak hastanın öncesi sonrası resimlerinin paylaşılması yasaktır.

Bu görsellerin sadece bilimsel amaçlı kullanılması ve paylaşılması yasaldır.

Eğer kliniğimizde yapılan operasyonların öncesi sonrası resimlerini görmek istiyorsanız bize e-posta göndererek talebinizi iletiniz.

Talep tarafımıza ulaştıktan sonra izin aldığımız kişilerin resimleri kişisel e-posta adresinize gönderilecektir.

Saç Ekimi Kliniğinizde Mi Yapılıyor?

Saç ekim işlemi Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yasalarınca yalnızca poliklinik ve hastahane statüsündeki merkezlerde yapılabilir.

İşlemlerimizi cerrahi sterilizasyon koşulları altında kliniğimizde gerçekleştirmekteyiz.

Kliniğin Konumu ve Antalya

DK Klinik Nerededir?

DK Klinik Antalya’da yer almaktadır.

Antalya Lara Bölgesinde, Akra Barut oteli 100 metre geçtikten sonra sağ tarafta yer almaktadır. Özel Yaşam Hastanesi’nin ve Carrefoursa Alışveriş Merkezinin karşısında yer bulunmaktadır.

Antalya’yı Keşfedin:

  • Antalya, 2200 yılı aşkın tarihi boyunca Bizans, Roma, Fenike, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu tarihi miras şehirde bugün hala kendini hissettirmektedir.Aspendos, Demre, Hadrian Kapısı, Termessos, Perge gibi birçok antik kent ve tarihi yapı her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
  • Antalya dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biridir. Antalya, 2014 yılında Londra ve Paris’in ardından dünyanın en çok turist çeken 3. destinasyonu olmuştur.
  • Antalya, 2015 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan Güçlü Şehirler Ağı’nın (Strong Cities Network) New York, Londra, Paris gibi 20 kurucusundan biridir.
  • Antalya’da yazın hava sıcaklığı ortalama 30 derece civarında iken, kışları hava çok soğumaz ve 15 derece civarında olur. Yaz aylarında Antalya günün 13-14 saati güneşlidir.Haziran, Temmuz, Ağustos ayları dışında kalan aylarda ise gün içindeki güneşli saat sayısı dünya ortalamasına göre oldukça yüksektir( 5 ila 11 saat arasında değişir).
  • Türkiye’nin en uzun plajı Konyaaltı Plajı Antalya ilinde yer almakta ve şehir merkezine oldukça yakındır. Bunun dışında Kleopatra Plajı, Phaselis, Çıralı, Olimpos, Kaş gibi eşsiz plajlarda yüzmek müthiş keyif vermektedir.